Moita Metal Fest 2015

Date: March 27th, 2015 

Venue: Sociedade Filarmónica Estrela Moitense