Moita Metal Fest 2015
Date: March 27th, 2015  Venue: Sociedade Filarmónica Estrela Moitense